Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, är ett samarbete mellan länsstyrelserna för att underlätta och effektivisera det arbetet.

Aktuellt

Elnät med klarblå himmel i bakgrunden.

Nytt nyhetsbrev med omvärldsbevakning!

I det senaste nyhetsbrevet från LEKS hittar du information och tips från nationella myndigheter, tillsammans med information om satsningar i den nya budgetpropositionen.

Gatulampa med LED-lampa mot blå himmel.

Goda exempel på energibesparing

I detta nyhetsbrev kan du läsa om goda exempel på energibesparing som kommuner och regioner genomfört under energikrisen vintern 2022/2023.