Sakområden

LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, arbetar för att främja integreringen av energi- och klimatarbete inom länsstyrelsens alla verksamhetsområden. Utifrån LEKS uppdrag har vi identifierat fyra nedanstående sakområden som särskild viktiga. Förutom dessa sakområden arbetar vi med övergripande frågor, bland annat genom olika projekt.

Arbetar du inom något av nedanstående områden och vill veta mer, eller har du idéer om hur vi kan utveckla arbetet ytterligare? Kontakta gärna LEKS arbetsgrupp.