Om LEKS

Länsstyrelsernas energi- och klimatarbete

Uppfyllandet av de nationella energi- och klimatmålen kommer att innebära stora insatser av samhället. Ett regionalt energi- och klimatarbete kan genom att samla aktörer till samverkan som tillåter kreativitet och nytänkande fånga upp ett lokalt engagemang. Delaktighet i arbetet bidrar till att öka tilliten mellan aktörer och förståelsen för nödvändiga förändringar. 

Länsstyrelsernas uppdrag att leda och samordna det regionala arbetet och genomföra de regionala energi- och klimatstrategierna är därför en viktig del i genomförandet av Parisöverenskommelsen, Agenda 2030 samt EU:s och Sveriges energi-och klimatmål. 

LEKS uppdrag

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, är katalysatorn som stödjer och utvecklar  länsstyrelsernas arbete med energiomställning och minskad klimatpåverkan. Det görs genom att utveckla samverkan mellan länsstyrelserna, mellan länsstyrelsernas olika sakområden samt med berörda myndigheter, departement samt ­företrädare ­för­ energikontor,­ kommuner ­och­ regioner ­med ­flera. ­LEKS ­verkar ­även ­för­ att ­identifiera ­synergier­ mellan olika styrmedel och samhällsmål som sedan kan användas som hävstänger i det regionala arbetet. För att underlätta länsstyrelsernas arbete tar LEKS bland annat fram statistik, vägledningar och kommunikationsmaterial.