Om LEKS

Länsstyrelsernas energi- och klimatarbete

Uppfyllandet av de nationella energi- och klimatmålen innebär stora insatser från hela samhället. Länsstyrelserna har i uppdrag att leda och samordna det regionala arbetet och genomförandet av de energi- och klimatstrategierna. Detta genom att bland annat utveckla den regionala energiplaneringen och främja klimatåtgärder i syfte att bidra till stärkt näringslivsutveckling, minskad klimatpåverkan, förbättrad energiberedskap och trygg energiförsörjning. Arbetet är en viktig del i genomförandet av Parisavtalet, Agenda 2030 samt EU:s och Sveriges energi-och klimatmål.

LEKS uppdrag

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, effektiviserar och bidrar till att  utveckla länsstyrelsernas arbete med energiomställning och minskad klimatpåverkan. Det görs genom att utveckla samverkan mellan länsstyrelserna, mellan länsstyrelsernas olika sakområden samt med berörda myndigheter, departement samt ­företrädare ­för­ energikontor,­ kommuner ­och­ regioner ­med  flera. LEKS ­verkar ­även ­för­ att ­identifiera ­synergier­ mellan olika styrmedel och samhällsmål som kan användas för att förstärka det regionala arbetet. För att underlätta länsstyrelsernas arbete tar LEKS bland annat fram statistik, vägledningar och kommunikationsmaterial.