Nyheter

LEKS Omvärldsbevakning, maj 2024

LEKS Omvärldsbevakning är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med frågor inom energi och klimat. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

LEKS Omvärldsbevakning, februari 2024

I det senaste nyhetsbrevet från LEKS hittar du information och tips från nationella myndigheter, tillsammans med information om länsstyrelsernas utökade uppdrag inom energi- och klimat.

Nytt nyhetsbrev med omvärldsbevakning!

I det senaste nyhetsbrevet från LEKS hittar du information och tips från nationella myndigheter, tillsammans med information om satsningar i den nya budgetpropositionen.

Goda exempel på energibesparing

I detta nyhetsbrev kan du läsa om goda exempel på energibesparing som kommuner och regioner genomfört under energikrisen vintern 2022/2023.

Nyhetsbrev Om LEKS insatser, november 2022

I novembers nyhetsbrev om LEKS insatser kan ni läsa om vår nya organisation och förändringar i arbetsgruppen och styrgruppen samt om uppdateringar och resultat från

Nytt uppdrag om stöd i energibesparing

Regeringen har tilldelat alla myndigheter uppdraget att vidta åtgärder för att minska sin elanvändning och redovisa sin elförbrukning. Länsstyrelserna tillsammans med energimyndigheten har även i