Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Dalarna, genom samverkansorganisationen LEKS står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna sida beskriver hur leks.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från leks.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. 

Kod

  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar. Riktlinje[WCAG 4.1.1(A)].

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av leks.se.
Senaste bedömningen gjordes den 22 oktober 2020
[Webbplatsen publicerades den 22 oktober 2020
Redogörelsen uppdaterades senast den 22 oktober 2020