Kontakta oss

LEKS arbetsgrupp

LEKS arbetsgrupp ansvarar för nationell samordning av länsstyrelsernas energi- och klimatarbete, samarbetet med andra myndigheter och kontakter med regeringskansliet. Arbetsgruppen består av fyra personer från olika länsstyrelser, med olika ansvarsområden.

Om du vill samarbeta i frågor som berör flera länsstyrelser, kontakta Joakim Svensson, LEKS verksamhetsledare.

Verksamhetsledare, Kolinlagring och biologisk mångfald

Joakim Svensson (tillförordnad verksamhetsledare)

Klimatklivet

Lisa Rehnström

Energibesparing

Agneta Green

Kommunikation

Anna-Karin BilénLEKS styrgrupp

LEKS har en styrgrupp som består av representanter från de chefsnätverk som arbetar med Länsstyrelsens viktigaste verktyg för energiomställningen. På regional nivå ansvara varje länsstyrelse för samverkan med andra regionala aktörer. Vill du samarbeta eller ha råd i ett energi- och klimatprojekt kontakta gärna energisamordnaren i ditt län.   

Ansvarigt länsråd

Johanna Sandwall
Länsråd
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Ordförande och Miljönätverket

Monique Wannding
Avdelningschef, Miljöskyddsavdelningen
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Samhällsbyggnadsnätverket

Jan Persson
Länsarkitekt, Enheten för plan och kultur
Länsstyrelsen Östergötland

Nätverket för hållbar tillväxt

Thomas Börjesson
Enhetschef, Landsbygd och Näringsliv
Länsstyrelsen i Örebro

Landsbygdsdirektörerna

Berit Löfgren
Enhetschef, Landsbygd och tillväxt
Länsstyrelsen i Gävleborg

Representant för energi- och klimatstategernas chefer

Nardono Nimpuno
Enhetschef, Klimat och miljömålsenheten
Länsstyrelsen i Västra Götaland