Kontakta oss

LEKS arbetsgrupp

LEKS arbetsgrupp ansvarar för nationell samordning av länsstyrelsernas energi- och klimatarbete, samarbetet med andra myndigheter och stödja ansvarigt länsråd i kontakter med Regeringskansliet. Arbetsgruppen består av fem personer från olika länsstyrelser, med olika ansvarsområden.

Om du vill samarbeta i frågor som berör flera länsstyrelser, kontakta Erik Särnholm, LEKS verksamhetsledare.

Verksamhetsledare

Erik Särnholm

Utveckla regional energiplanering

Agneta Green

Energimålens genomslag i andra sakområden

Joakim Svensson

Klimatklivet

Lisa Rehnström

Kommunikation

Anna-Karin BilénLEKS styrgrupp

LEKS har en styrgrupp som består av representanter från de chefsnätverk som arbetar med Länsstyrelsens viktigaste verktyg för energiomställningen. På regional nivå ansvarar varje länsstyrelse för samverkan med andra regionala aktörer. Vill du samarbeta eller ha råd i ett energi- och klimatprojekt kontakta gärna energisamordnaren i ditt län.  

Ansvarigt länsråd

Johanna Sandwall
Länsråd
Länsstyrelsen i Södermanlands län

LEKS ordförande

Christoffer Carstens
Enhetschef, Enheten för hållbar utveckling
Länsstyrelsen Gävleborg

Nätverket för hållbar tillväxt

Mikael Selander
Avdelningschef, Avdelningen för hållbar utveckling
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Nätverket för lantbruk och landsbygd

Lovisa Forssell
Avdelningschef, Landsbygdsavdelningen
Länsstyrelsen i Örebro län

Representant för energi- och klimatstategernas chefer

Nardono Nimpuno
Enhetschef, Klimat och miljömålsenheten
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Samhällsbyggnadsnätverket

Jan Persson
Länsarkitekt, Enheten för plan och kultur
Länsstyrelsen Östergötland

Miljönätverket

vakant