Regionala energi- och klimatstrategier

Länsstyrelsernas har uppdraget att leda och samordna det regionala energi- och klimatarbetet. Ett viktigt verktyg för detta är de regionala energi- och klimatstrategier som tagits fram av länsstyrelserna i nära samarbete med regionala och lokala aktörer. Nu ska länsstyrelserna leda arbetet med att genomföra strategierna. 

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor