Regionala energi- och klimatstrategier

Länsstyrelsernas har uppdraget att leda och samordna det regionala genomförandet av energi- och klimatpolitiken. Ett viktigt verktyg för detta är de regionala energi- och klimatstrategierna. Strategierna tas fram, uppdateras och genomförs av länsstyrelserna i nära samarbete med regionala och lokala aktörer.