Välkommen till en nätverksträff för länsstyrelsernas energi- och klimatsamordnare och översiktsplanerare den 19-20 november!

För att sektorsmålet för inrikes transporter och det övergripande klimatmålet ska kunna nås behöver samhället bli mer transporteffektivt. Hur uppnår vi det och vilken är länsstyrelsens roll i detta arbete? 

Under dagen ökar vi vår kunskap om det transporteffektiva samhällets möjligheter och skapar samsyn mellan Länsstyrelsens verksamhetsområden. 

Medverkar gör bland annat Regeringskansliet, Trafikverket, Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten samt kommuner.

Målgrupp

Dag 1. Klimat- och energistrateger, översiktsplanerare och chefer.

Dag 2. Klimat- och energistrateger.

Dag och tid

Dag 1: Den 19 november 09.00-16.00 (hela målgruppen).

Dag 2: Den 20 november 09.00-12.00 (enbart för klimat- och energistrateger).

Plats

Skypemöte. Skypelänk skickas ut en vecka före nätverksträffen. 

Anmälan

Anmäl dig här!

Frågor? 

Kontakta Lisa Rehnström lisa.rehnstrom@lansstyrelsen.se

Program

Länk till inbjudan med program