Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, är ett samarbete mellan länsstyrelserna för att underlätta och effektivisera det arbetet.

Aktuellt

Kraftnät med blå himmel och strålande sol i bakgrunden.

LEKS Omvärldsbevakning, februari 2024

I det senaste nyhetsbrevet från LEKS hittar du information och tips från nationella myndigheter, tillsammans med information om länsstyrelsernas utökade uppdrag inom energi- och klimat.