Hur kan vi göra länstransportplanerna mer klimatsmarta?

Nu finns en uppdaterad version av rapporten Hur kan vi göra länstransportplanerna mer klimatsmarta? En handbok för integrering av miljö och klimat i länsplan för regional transportinfrastruktur.

Klimatsmart fysisk planering – Hur kan vi göra länstransportplanerna mer klimatsmarta?