Fossilfria länsstyrelser

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt främja och leda klimat- och energiomställningen. I detta projekt arbetar vi för att minska våra egna organisationers utsläpp. Eftersom förutsättningarna ser olika ut i olika län, arbetar projektet med att ta fram ett åtgärdsbatteri som varje länsstyrelse i sin tur kan plocka från. En viktig del i projektet är att utbyta […]