Fossilfria länsstyrelser

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt främja och leda klimat- och energiomställningen. I detta projekt arbetar vi för att minska våra egna organisationers utsläpp.

Eftersom förutsättningarna ser olika ut i olika län, arbetar projektet med att ta fram ett åtgärdsbatteri som varje länsstyrelse i sin tur kan plocka från. En viktig del i projektet är att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel mellan länsstyrelserna.

– Vi, Länsstyrelserna, ska vara en förebild inom vårt regionala uppdrag, och då måste vi visa att även vi arbetar aktivt för att minska andelen utsläpp i de egna organisationerna, säger Ida Andreasson, projektledare.

Projektet har identifierat fem områden som särskilt viktiga att arbeta med. Dessa områden är: biobränslen för flygtransporter, miljökrav för bilresor och arbetsmaskiner, intern klimatväxling, samarbete med fastighetsägare, samt resvanor och beteendeförändringar.