Energi i miljöskyddsarbetet

Lagstiftningen är ett viktigt verktyg i energi- och klimatomställningen. LEKS arbetar med vägledning och handledning inom miljöprövning och tillsyn för att utveckla tillämpningen. Vi för en kontinuerlig dialog med miljöskyddscheferna på landets länsstyrelser kring utvecklingsinsatser.