Energistatistik

Länsstyrelserna bearbetar och analyserar energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning i länen. Energistatistik kan exempelvis sammanställas i en energibalans, som syftar till att ge en samlad redovisning av tillförsel, omvandling och användning  av energi i länet och ibland även på kommunnivå.

Energibalansen presenteras för de flesta län i en excelfil och i ett Sankey-diagram, som visuellt illustrerar energiflödena.