Energistatistik

Länsstyrelserna bearbetar och analyserar energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning i länen.

Energistatistik sammanställs i en energibalans, som syftar till att ge en samlad redovisning av tillförsel, omvandling och användning  av energi i länet och ibland även på kommunnivå.

Energibalansen för länet presenteras som excelfil och i Sankey-diagram, som visuellt illustrerar energiflödena.  

Energistatistik för 18 län med tillhörande kommuner för år 2017