LEKS Omvärldsbevakning, februari 2024

Kraftnät med blå himmel och strålande sol i bakgrunden.

I det senaste nyhetsbrevet från LEKS hittar du information och tips från nationella myndigheter, tillsammans med information om länsstyrelsernas utökade uppdrag inom energi- och klimat.

Nytt nyhetsbrev med omvärldsbevakning!

Elnät med klarblå himmel i bakgrunden.

I det senaste nyhetsbrevet från LEKS hittar du information och tips från nationella myndigheter, tillsammans med information om satsningar i den nya budgetpropositionen.