Nyhetsbrev Om LEKS insatser, februari 2022

Omfattningen av energi- och klimatomställningen blir allt tydligare. I ett rykande färskt nyhetsbrev om LEKS insatser kan du läsa mer om länsledningskonferensen som hölls i januari, olika projekt inom LEKS och andra interna nyheter om arbetet med energi- och klimatfrågor.

Nyhetsbrev LEKS Omvärldsbevakning, oktober 2021

Hand som håller ett träd inuti en lampa

Det senaste nyhetsbrevet med omvärldsbevakning från LEKS hittar du information och tips från nationella myndigheter, tillsammans med en lista på klimatsatsningarna i den nya budgetpropositionen.

Nyhetsbrev Om LEKS, juni 2021

I det senaste nyhetsbrevet från LEKS informerar vi om vad som händer under hösten 2021 i våra olika projekt, men fokus ligger också på att visa vad LEKS gör, vilka vi är och hur länsstyrelserna kan dra nytta av våra insatser.