Var finns pengarna för energi-och klimatinsatser?

LEKS har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt.

Har du undrat vilka olika finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt det finns i Sverige? De är många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. Nu har LEKS sammanställt denna information för den som vill bidra till den gröna omställningen.

Sammanställning projekt- och investeringsstöd