Nationella vindkraftsstrategin

Vindkraft är en viktig del i att uppnå målet om ett förnybart elsystem 2040 och en pusselbit för att möta det ökade elbehovet när fossila bränslen fasas ut. Samtidigt är vindkraftsfrågan komplicerad och avvägningar mellan olika intressen måste göras. -Det handlar bland annat om att bygga där behovet finns, där befolkning och energibehov är stora, […]