Hållbart lantbruk och en levande landsbygd

Omställningen till minskad klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen är viktigt för att vi ska klara energi- och klimatmålen. Samtidigt måste detta gå hand i hand med en utveckling av möjligheterna att bo och verka på landsbygden. LEKS arbetar för att identifiera projektidéer som bidrar till att utveckla båda dessa perspektiv. Projekt: Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald […]