Goda exempel på energibesparing

I detta nyhetsbrev kan du läsa om goda exempel på energibesparing som kommuner och regioner genomfört under energikrisen vintern 2022/2023.

Gatulampa med LED-lampa mot blå himmel.

Energieffektivisering är det första steget att ta enligt många strategier och inget nytt för Länsstyrelser, regioner och kommuner. Det senaste året har dock lyft energifrågan på agendan – utifrån solidaritet med övriga Europa, risk för manuell frånkoppling av el, viljan att bidra till sänkt elpris och att sänka den egna kostnaden. Detta har drivit fram inte bara energieffektiviseringar utan också energibesparingsåtgärder. I detta nyhetsbrev lyfter LEKS fram några goda exempel som bidrar till energibesparingar. Syftet är att bidra till ytterligare utbyte mellan kommuner och regioner – vilket kan vara viktigt inför exempelvis kommande energikriser.

Energibesparing – goda exempel från kommuner och regioner under energikrisen vintern 2022/2023