Workshop: Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering

Det länsstyrelsegemensamma projektet Klimatsmarta länstransportplaner bjuder in till workshop om transporter och fysisk planering..

En av de största utmaningar samhället står inför idag är klimatet och i Sverige står transporterna för en stor del av de klimatpåverkande utsläppen. Transporternas andel av utsläppen måste minska med 70 % till 2030. Här är ett transporteffektivt samhälle en av hörnpelarna för att lyckas. Därför fortsätter det länsstyrelsegemensamma projektet Klimatsmarta länstransportplaner och vi bjuder nu in till WS om transporter och fysisk planering i november och december. Under januari-februari planeras gemensamma WS med länsplaneupprättarna på regionerna.

Sedan workshoparna våren 2019 kring rapporten Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta? har det hänt flera saker inom trafik- och miljöområdet. Vi ser ett behov av att bygga på och intensifiera utbildningsinsatserna för att nå längre med den samverkan som behövs ute på länsstyrelser och regioner. Länstransportplanen är bara en del i att nå det transportsnåla samhället. Övrig fysisk planering är lika viktig och de måste hänga ihop. 

Under WS blir det korta föredragningar med diskussioner kring hur processerna för hur den nationella planen och länstransportplanerna fungerar, hur planerna samverkar, rollen för den strategiska miljöbedömning mm. Utöver att öka vår kompentens är ett viktigt syftet är att undersöka hur vi kan förbättra den interna samverkar kring transporter.

WS vänder sig till dig som arbetar med (eller kanske borde arbeta med) transportfrågan. Vi tror att du är klimat- och energistrateg, miljömålssamordnare, planerare eller transportplanerare/strateg.

Det erbjuds tre tillfällen att delta på WS – alla digitala. De genomförs under två halvdagar efter varandra, lunch till lunch.  

Anmälan

Det finns fyra platser vikta för vardera länsstyrelse. Anledningen till detta är att vi vill öka den interna samverkan, så slå dig ihop med de kollegor på din länsstyrelse som är samhällsplanerare, infrastrukturstrateg, energi- och klimatstrateg och miljömålssamordnare. Det kan vara smart att ni från samma länsstyrelse väljer samma tillfälle.  För att WS ska fungera smidigt med bl a gruppdiskussioner är det 28 platser per tillfälle. Vi kommer att tillämpa först till kvarn. 

Anmäl dig genom att klicka på datumen:

4-5 november
25-26 november
2-3 december

För frågor kontakta Anna-Lena Lövkvist Andersen eller Birgit Nielsen.

Om projektet

Projektet Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering 2.0 är ett samarbete mellan RUS och LEKS. Det är en fortsättningpå tidigare arbete inom området som ledde till rapporten Hur kan vi göra länstransportplanerna mer klimatsmarta? som var klar 2018.  Rapporten följdes av workshopar under våren 2019 tillsammans med länsplanerupprättarna. Se vidare här.

RUS – regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet. RUS svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter i miljömålssystemet, inklusive nationella myndigheter och kommuner.

LEKS – Länsstyrelsernas Energi och klimatsamordning. LEKS ska vara en länk mellan regionala och nationella aktörer och en strategisk och drivande samarbetspartner.