Nytt uppdrag om stöd i energibesparing

Regeringen har tilldelat alla myndigheter uppdraget att vidta åtgärder för att minska sin elanvändning och redovisa sin elförbrukning. Länsstyrelserna tillsammans med energimyndigheten har även i uppdrag att ge stöd till kommuner och regioner i att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen, ett uppdrag som samordnas av LEKS. 

Anledningen till uppdraget är att energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Vi har höga priser på el och det finns en risk för elbrist under vissa timmar under vintern. Inför vintern är det av avgörande betydelse att minska användningen av alla energislag, inte minst elanvändningen, för att minska riskerna i energisystemet. Den offentliga förvaltningen har en ledande roll i arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen.

På länsstyrelsens externa webb finns det också en sida med information som riktar sig till kommuner och regioner mer information om vilket stöd länsstyrelserna erbjuder, tillsammans med förslag på åtgärder och annan relevant information: Stöd i energibesparing | Länsstyrelsen (lansstyrelsen.se)