Europeiska regionala utvecklingsfonden

Trettio procent av pengarna från den europeiska regionala utvecklingsfonden ska gå till satsningar inom energi och klimat. Det handlar om satsningar på innovation, forskning, stöd till små och medelstora företag och specifika projekt som ska lösa en viktig fråga för klimatomställningen.  

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, driver ett projekt som både ger stöd till enskilda länsstyrelser regionalt och samordnar länsstyrelserna i dialogen med regeringen, nationella myndigheter och regioner. Under 2020 har vi tillsammans med regioner och Tillväxtverket arbetat med att ta fram en strategi för hur EU:s pengar ska användas för perioden 2021-2027 för att göra så stor nytta som möjligt.  

– Framgångsfaktorerna kommer att vara att på ett smart sätt integrera innovation och tillväxt med att lösa de stora miljöutmaningarna, säger Marit Ragnarsson, projektledare vid Länsstyrelsen Dalarna. 

I Sverige finns åtta regionala program och flera Interreg-program som berör Sverige, som alla väljer sin inriktning för vad som ska prioriteras.  Ansvaret för att ta fram de regionala programmen ligger på regionerna.