Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen

Projektet ”Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen” har släppt en rapport som innehåller ett kunskapsunderlag med fokus på var det finns kopplingar mellan klimatpåverkan och biologisk mångfald i skogen samt en vägledning som är ett första steg om hur länsstyrelserna kan arbeta vidare med frågorna.

Projektet har genomförts genom samverkan mellan länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, RUS, och Miljönätverket.

Rapport Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen