Hållbar regional tillväxt

En grön omställning är nödvändig för Sveriges framtida konkurrenskraft. För att skapa ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle behöver vi modernisera vår produktion, vår livsstil, våra investeringar/inköp och våra institutioner.

LEKS arbetar med att lösa problem och skapa möjligheter för näringslivets omställning och öka förståelsen för de företags- och samhällsekonomiska aspekterna av en grön omställning.

Projekt- och investeringsstöd

LEKS har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt. Sammanställningen ger information om vilka stöd och bidrag som finns att söka och var det går att  hitta mer information. Materialet är framtaget för att underlätta för er som vill bidra till den gröna omställningen.

Sammanställningen är reviderad i sin helhet april 2023. Information om Regionala elektrifieringspiloter uppdaterad augusti 2023.

Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser 2023? (pdf, 1 MB)