Var finns pengarna för energi-och klimatinsatser?

Nu finns det en uppdaterad sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt!

Många solceller med blå himmel i bakgrunden.

Har du undrat vilka olika finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt det finns i Sverige? De är många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. För att underlätta för den som vill bidra till den gröna omställningen har LEKS sammanställt information om stöden.

Hållbar regional tillväxt – Projekt- och investeringsstöd