Nyhetsbrev Om LEKS insatser, november 2022

I novembers nyhetsbrev om LEKS insatser kan ni läsa om vår nya organisation och förändringar i arbetsgruppen och styrgruppen samt om uppdateringar och resultat från flera av våra uppdrag. Ni kan även läsa en del om budget för 2023 och den nya regeringens prioriteringar inom våra områden.

Nytt uppdrag om stöd i energibesparing

Regeringen har tilldelat alla myndigheter uppdraget att vidta åtgärder för att minska sin elanvändning och redovisa sin elförbrukning. Länsstyrelserna tillsammans med energimyndigheten har även i uppdrag att ge stöd till kommuner och regioner i att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen, ett uppdrag som samordnas av LEKS. 

Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen

Träd med himmel i bakgrunden

Projektet ”Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen” har släppt en rapport som innehåller ett kunskapsunderlag med fokus på var det finns kopplingar mellan klimatpåverkan och biologisk mångfald i skogen samt en vägledning som är ett första steg om hur länsstyrelserna kan arbeta vidare med frågorna.

Nyhetsbrev LEKS Omvärldsbevakning, Juni 2022

I det här nyhetsbrevet får du tips om kunskapsunderlag, webinarier och guider som kan hjälpa till i omställningsarbetet. Du kan bland annat läsa om förnybar elproduktion och Sveriges återhämtningsplan som godkänts i mars. Du hittar även en checklista som kan vägleda i arbetet med begränsad klimatpåverkan i fysisk planering och en webbutbildning om lokal energiomställning […]

Nyhetsbrev Om LEKS insatser, maj 2022

I det senaste nyhetsbrevet kan bland annat läsa om LEKS senaste nätverksträff, om goda exempel hur andra länsstyrelser jobbar med energi och klimat tillsammans med nyheter om Klimatklivet och andra projekt inom LEKS.