Vägledning för integrering

Energi- och klimatmålen berör alla samhällsområden och en stor del av länsstyrelsens arbete. Länsstyrelserna har därför fått i uppdrag att integrera målen i all relevant verksamhet. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har tagit fram en vägledning, som ska vara ett stöd i det arbetet.

Målet är att vi ska bli mer koordinerade och använda resurserna så effektivt som möjligt, och därmed få ett starkare genomslag av arbetet.