Övergripande arbete

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning arbetar för att främja integreringen av energi- och klimatarbete i samtliga av länsstyrelsens verksamhetsområden. Förutom våra fyra identifierade sakområden arbetar vi med övergripande frågor, bland annat genom olika  projekt.